KAN ATT ELD MT P OAK ELD HART FRE MOL OAK FRE HART OAK WIN MER OAK ELD ELD TOTAL
 1. 1 JON HENRY MEM ROOKIE 41 54 65 75 80 46 49 77 44 65 46 75 85 85 56 85 10 39 1077
 2. 49 BRIAN RUHLMAN MEM 39 52 75 60 70 50 46 39 70 54 72 80 58 80 80 70 10 60 1065
 3. 34 KY HARPER MEM 45 44 56 85 75 42 41 67 38 39 67 41 41 40 45 56 10 832
 4. 23 RYAN VANDERVEEN MEM 10 58 47 49 44 10 47 33 45 52 36 44 52 54 48 43 10 42 724
 5. 11 RUSTY SCHLENK MEM 42 75 54 54 47 56 80 80 46 75 10 70 689
 6. 1 CASEY NOONAN MEM 65 48 65 85 48 60 58 43 70 48 10 44 644
 7. 18 RUSTY SEAVER MEM 60 56 39 56 60 45 38 49 54 49 60 65 10 641
 8. 16 SHAWN NEGANGARD MEM 10 48 52 39 48 60 50 72 65 41 58 39 10 592
 9. 11 TYLER BOGGS MEM 65 41 43 45 46 10 75 60 80 60 10 535
 10. 14 KERRY MATHEW MEM ROOKIE 56 43 46 48 43 10 48 52 46 44 57 10 503
 11. 21 TOM SPRAGUE MEM ROOKIE 10 39 40 43 45 43 10 44 39 56 32 45 10 10 466
 12. 7 MATT MILLER MEM 70 45 80 85 80 10 65 435
 13. 87 RICH NEISER MEM 42 52 50 41 40 44 70 75 10 424
 14. 40 DUSTY MOORE MEM 58 50 44 54 10 50 42 50 10 36 404
 15. 3 RICK DELONG MEM 10 10 49 65 10 70 65 58 10 49 396
 16. 15 PHIL AUSRA MEM 10 44 48 48 65 10 48 47 49 369
 17. 9 CURTIS ROBERTS MEM 40 58 56 44 10 10 70 39 327
 18. 64 JERRY BOWERSOCK MEM 50 54 85 62 10 50 311
 19. 55 JEEP VANWORMER MEM 85 85 40 10 54 274
 20. 18R CHRIS ROSS MEM 47 41 10 47 33 46 10 34 268
 21. 99 FRANK HECKENAST MEM 70 70 48 80 268
 22. OJ RONNIE PERRINE MEM 58 60 47 54 10 229
 23. 27 ERIC SPANGLER MEM 10 58 10 43 52 10 43 226
 24. 111 CURT SPALDING MEM 58 47 56 58 219
 25. 50 RYAN MISSLER MEM 45 48 49 77 219
 26. 15 JUSTIN McNEIL MEM ROOKIE 10 10 10 70 10 10 45 54 219
 27. 6m DONA MARQUILLER MEM 80 75 10 43 208
 28. 20 CHAD RUHLMAN 60 58 10 75 203
 29. x3 DAN WALLACE MEM 49 10 75 52 186
 30. 34 ALAN VOCHASKA MEM 44 54 85 183
 31. 28 DENNIS ERB MEM 85 85 170
 32. 1s ANDY SPRAGUE MEM 50 58 44 10 162
 33. 117 KEVIN REEVES MEM 52 10 10 48 40 160
 34. 91 ADAM THRUSH MEM 10 10 10 10 85 10 10 10 155
 35. 9c TROY CATTARENE 50 50 44 10 154
 36. B4U BRAD EITNEAR MEM 10 10 10 45 10 47 10 10 152
 37. 77 STEVE KESTER MEM 10 10 10 38 10 10 43 10 10 151
 38. 13 JR HOTOVY MEM 42 50 45 10 147
 39. 99 DONNIE MORAN 80 52 132
 40. 83 SCOTT JAMES MEM 80 10 37 127
 41. 13 SCOTT BAKER MEM ROOKIE 10 10 10 44 10 10 10 10 10 124
 42. 12 MICHAEL STILTNER MEM 46 40 37 123
 43. 8 ROB ANDERZAK MEM 10 47 56 10 123
 44. 53 HILLARD MILLER MEM 10 42 60 10 122
 45. 2D CURTIS DEISENROTH MEM 10 10 10 50 41 121
 46. 69 JOHN MAYES MEM 10 10 10 34 44 10 118
 47. 1C WAYNE CHINN MEM 70 10 38 118
 48. M14 BRANDON THIRLBY MEM ROOKIE 10 10 10 47 10 10 10 10 117
 49. 3 CHUCK ROELLE MEM ROOKIE 10 10 10 10 32 10 34 116
 50. 83 BILL HAHN 10 10 42 10 39 111
 51. 55 SHAWN TOCZEK 39 70 109
 52. 15 MIKE BORES MEM 10 62 35 107
 53. 72 JOHN MASON MEM 49 10 48 107
 54. 72 MIKE MILLER 10 46 40 10 106
 55. 67 CHRIS KELLER MEM ROOKIE 10 10 42 10 10 10 10 102
 56. 99 MIKE WILBURN MEM 40 60 100
 57. 3AM DEAN ANDERSON MEM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
 58. 99 STEVE SABO 10 46 42 98
 59. 23 TED LOOMIS MEM 38 10 38 10 96
 60. 1C DUANE CHAMBERLAIN 85 10 95
 61. 25 JASON FEGER MEM 50 41 91
 62. 40 WAYNE MAFFETT MEM 80 10 90
 63. 12 MIKE STILTNER 10 37 40 87
 64. 71 ROD CONLEY 85 85
 65. 92 BRANDON PERKINS MEM ROOKIE 10 10 10 10 41 81
 66. 17 DON MIHELICH MEM 45 36 81
 67. 89 DAREN FREIDMAN MEM 80 80
 68. 77 GUY VOLK MEM 75 75
 69. 30 SKEET RECKNER 10 10 45 10 75
 70. 19 GREG JOHNSON MEM 75 75
 71. 1 AARON SCOTT 10 65 75
 72. H1 JAROD MILEY MEM 75 75
 73. 18W ERIC WELLS 75 75
 74. 8 CORY BERNARD MEM 10 42 10 10 72
 75. 7 BEN ADKINS 52 10 10 72
 76. 27 KENNY HAHN 10 10 41 10 71
 77. 41 BRAD NEAT MEM 70 70
 78. 88 ANDREW REAUME MEM 10 10 10 40 70
 79. 35 RON MILLER MEM 39 10 10 10 69
 80. 21 LARRY KINGSEED 10 57 67
 81. 9 JAYME ZIDAR MEM 47 10 10 67
 82. 3 STEVE AUSRA 56 10 66
 83. 777 JARED LANDERS MEM 10 56 66
 84. 34 JOHN McCAUL MEM 65 65
 85. 34 FRANK SEDAR 65 65
 86. W11 ROBBIE BLAIR 65 65
 87. O7 SHAWN REED 52 10 62
 88. 60 DONNIE MARCOULLIER MEM 42 10 10 62
 89. 84 TIM SABO MEM 10 10 41 61
 90. 51 DEVIN SHEILS MEM 10 41 10 61
 91. 33 JESSIE LAY 60 60
 92. 29 ROCKY OWENS 60 60
 93. 20 SCOTT ORR 10 40 10 60
 94. 7 CODY HUSTON MEM 10 10 10 10 10 10 60
 95. 55 TOM ORDWAY 49 10 59
 96. 0 RICHIE HEDRICK MEM 49 10 59
 97. 66 ROGER RUARK 58 58
 98. 5H ERNIE HAYNES 10 38 10 58
 99. OO RANDY KORTE MEM 58 58
 100. O5 STEVE FAIRBANKS 37 10 10 57
 101. O1 ARNIE FIELDS 56 56
 102. 9T MIKE KNIGHT MEM 56 56
 103. 21 DAVID HILLIKER MEM 46 10 56
 104. 3 AUSTIN DILLON MEM 10 46 56
 105. 99 JIMMY DEHM MEM 54 54
 106. 10 LARRY PICKELHEIMER 54 54
 107. 7A LARRY ARNDT 54 54
 108. 60 DALE GLASSFORD MEM 42 10 52
 109. 44 DAVE HESS MEM 52 52
 110. 42 BRUCE VANCE 52 52
 111. 35 DEREK CHANDLER MEM 52 52
 112. 22 KEVIN JUUSOLA 52 52
 113. 13 BARRY DOSS 52 52
 114. 12 DOUG DROWN MEM 42 10 52
 115. 6 CARL RIES MEM 10 42 52
 116. 52 BRAD HARDIN 10 41 51
 117. 50 RICK WHIPPLE 41 10 51
 118. 45 ZACH BUSCH 40 10 50
 119. 4 MIKE NICKOLS 50 50
 120. 1 RAIL ROKOS 50 50
 121. B1 TROY CRUSE 50 50
 122. 51 DALE SHEEHY MEM 10 10 10 10 10 50
 123. 87 JOSHUA KNOLL 49 49
 124. 32 CHAD STAPLETON 49 49
 125. 5M RYAN MARKHAM 49 49
 126. 48 JOHN BORES MEM 10 38 48
 127. 24 RYAN UNZICKER MEM 48 48
 128. 12 JASON JAMISON 48 48
 129. P1 TIM PRINCE 47 47
 130. x1 JUSTIN ROBINSON MEM 47 47
 131. 77 JASON McBRIDE MEM 47 47
 132. 121 BRET DARLING MEM 46 46
 133. 92 DAVE DEKAM 46 46
 134. 3 SCOTT WENNELL 46 46
 135. B12 KEVIN WEAVER MEM 46 46
 136. 29 NATE POTTS 10 35 45
 137. 1M MIKE MATARAGAS MEM 10 35 45
 138. 81 KEVIN COLE MEM 45 45
 139. 25 TOM ARNST MEM 44 44
 140. 99 RICHARD BRIGGS MEM 43 43
 141. 21 BOB HAMMAR 43 43
 142. 17 BILL WILLIAMS 43 43
 143. 10 SCOTT SCHMITT MEM 43 43
 144. 3 JEREMY TULICK 42 42
 145. x0 ZACH OLGER MEM 42 42
 146. 112 BILLY VAUGHN 41 41
 147. 25 DAN WALDEN MEM 40 40
 148. 24 CHAD FOSTER 40 40
 149. T4 MICHAEL JANTZ 10 10 10 10 40
 150. F16 JAKE RUEFER 40 40
 151. 26 BILL LEWIS MEM 10 10 10 10 40
 152. 80 LINC STEVENS 39 39
 153. 44 ROB TAYLOR 39 39
 154. 37 JARED HAWKINS MEM 39 39
 155. 25 CHRIS BRIDLEY 39 39
 156. 72 RODY SCHROYER MEM 38 38
 157. 113 JASON MONTGOMERY 37 37
 158. F1 COLBY FRY 37 37
 159. 101 CHESTER FITCH 36 36
 160. 92 ADAM WEST 35 35
 161. 96 TERRY ENGLISH MEM 33 33
 162. 47 TYLER UNDERWOOD 10 10 10 30
 163. O5 CJ HECKETT MEM 10 10 10 30
 164. 96 ANDY CHESTER 10 10 20
 165. 90 MARK GLASSFORD 10 10 20
 166. 83 NOAH WAGNER 10 10 20
 167. 79 BUTCH STRAIT 10 10 20
 168. 78 MARK WAGNER 10 10 20
 169. 73 JASON SMITH 10 10 20
 170. 53 PETE DOTSON 10 10 20
 171. 52 BOB HARDIN 10 10 20
 172. 33 BRYAN KOEBBE 10 10 20
 173. 21 GEORGE LEE 10 10 20
 174. 18 DARREN ROBERTS 10 10 20
 175. 15 JOHN GAMBER MEM 10 10 20
 176. 4 ROB STARKEY MEM 10 10 20
 177. 0 BRAD BLAKE 10 10 20
 178. OO DAVID DAUGHTREY 10 10 20
 179. T4 TOMMY KERR 10 10 20
 180. 21 TOM TREON 10 10 20
 181. 11 JERRY RICE 10 10 20
 182. 171 MARK POLLOCK 10 10
 183. 104 DON ERICKSON 10 10
 184. 99 JOHN MAYES SR. 10 10
 185. 96 DAN HURT 10 10
 186. 95 AARON RICKETTS MEM 10 10
 187. 92 DICK POTTS MEM 10 10
 188. 91 JIM SCOUT 10 10
 189. 89 BRAD HEADY 10 10
 190. 85 MARK ANDERSON MEM 10 10
 191. 81 ALEX KARMARSKI 10 10
 192. 79 PAT FERGUSON 10 10
 193. 79 RICK ROBINSON MEM 10 10
 194. 73 STEVEN NEUWENHUIS 10 10
 195. 71 CHRIS WALL MEM 10 10
 196. 58 RENTON HURLEY 10 10
 197. 56 BJ GREGORY 10 10
 198. 55 CHUCK HUMMER MEM 10 10
 199. 55 MATT PICKARD 10 10
 200. 55 ROGER WING 10 10
 201. 54 DILLON WHITE MEM 10 10
 202. 51 RON STACK 10 10
 203. 50 GEORGE LANEY 10 10
 204. 49 GEORGE LINDSAY 10 10
 205. 48 CHARLIE FISHER 10 10
 206. 48 MIKE LANGDON 10 10
 207. 39 KENNY CARMICHAEL 10 10
 208. 39 MITCHELL LANKFORD 10 10
 209. 38 JAMES NEFF 10 10
 210. 33 TIM MANVILLE 10 10
 211. 33 JOHN WHITNEY 10 10
 212. 29 AARON ZELLERS MEM 10 10
 213. 28 SAM EPLING MEM 10 10
 214. 28 JIMMY MARS MEM 10 10
 215. 27 JEFF BEYERS MEM 10 10
 216. 25 JIM BILETTE 10 10
 217. 24 JOE POMOROY MEM 10 10
 218. 24 JOHN QUILL 10 10
 219. 24 JUSTIN SONDGEROTH 10 10
 220. 23 JEREMY CANADA 10 10
 221. 22 CORY ROLFE MEM 10 10
 222. 21 RYAN GOREY 10 10
 223. 21 ROBBY HENSLEY 10 10
 224. 21 BILLY MOYER MEM 10 10
 225. 21 BRIAN NICKERSON 10 10
 226. 20 GARY NOPLIS 10 10
 227. 19 MICHAEL KETTNICK MEM 10 10
 228. 18 ETHAN BURGESS 10 10
 229. 18 ALVIE HAYES MEM 10 10
 230. 18 JAMIE REED 10 10
 231. 17 DILLON HURON 10 10
 232. 17 PHIL LOLONDE 10 10
 233. 15 BRIAN BIRKHOFER MEM 10 10
 234. 15 MATT EAGEN 10 10
 235. 12 TIM CARPENTER 10 10
 236. 12 WAYNE MILLER 10 10
 237. 11 STEVE DIMMICK 10 10
 238. 11 JOSH SCOTT 10 10
 239. 10 MIKE MEYERS 10 10
 240. 9 RICK GREEN 10 10
 241. 9 ALLEN MARKEL 10 10
 242. 9 CHRIS SHANNON 10 10
 243. 9 ERIC SMITH MEM 10 10
 244. 9 BILL WILLIAMS 10 10
 245. 7 ADAM ERICKSON 10 10
 246. 6 JEFF NUHON 10 10
 247. 6 MARK THRASHER 10 10
 248. 5 LEE DAVISIER 10 10
 249. 5 JOHN SIZEMORE 10 10
 250. 4 CHRIS ELLING 10 10
 251. 3 BOB HUTSON 10 10
 252. 2 BOB HINDS 10 10
 253. 1 RICK STOUT 10 10
 254. 1 WILL VAUGHT MEM 10 10
 255. 1 DOUG ZARTLER 10 10
 256. 45 SCOTT BELL 10 10
 257. OO7 RICK BOND 10 10
 258. 5* BRYANT DICKINSON MEM 10 10
 259. O3 JIMMY GINGERY 10 10
 260. O3 GREG GOKEY 10 10
 261. JIM GREGORY 10 10
 262. Z JOE HARLAN MEM 10 10
 263. JASON KELTNER 10 10
 264. CODY MAHONEY 10 10
 265. O9 BILL MURAWSKI 10 10
 266. 0 KEVIN NELSON 10 10
 267. CHAD OBERSON 10 10
 268. CRUS PEDREGON 10 10
 269. O6 KYLE PERRY 10 10
 270. JP7 MIKE PETERSAK MEM 10 10
 271. O6 JAKE RENDEL 10 10
 272. AARON RIDLEY 10 10
 273. TODD SHERMAN MEM 10 10
 274. JOEY TACKETT 10 10
 275. 3z STEVE ZAKRAJSEK 10 10
 276. 96 TANNER ENGLISH 10 10
 277. 81 JASON RIGGS MEM 10 10
 278. 12 JORDON BLAND MEM 10 10
 279. 53 LEE THOMASON MEM 10 10
 280. 12 TERRY SROUFE 10 10
 281. 21 GREGG HASKELL 10 10
 282. 33 DON GORDON MEM 10 10
 283. 33 BRENT COLBY 10 10
 284. 2 GREGG COOPER 10 10
 285. 9 PERCY GENDREAU MEM